W centrum uwagi

W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” to podręcznik będący pierwszą częścią serii przeznaczonej do nauki wiedzy o społeczeństwie w liceum ogólnokształcącym i technikum w zakresie podstawowym tj. obowiązkowym dla wszystkich uczniów aspirujących do posiadania wykształcenia średniego. Napisany został przez grupę ekspercką w składzie Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska oraz Mariusz Menz. Wydany został nakładem wydawnictwa Nowa Era, które od bardzo wielu lat zajmuje się przygotowywaniem materiałów edukacyjnych na użytek polskiej szkoły. Podręcznik przeznaczony jest dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej, a więc został przygotowany już z myślą o nowej podstawie programowej. Potwierdza to numer dopuszczenia do użytku w szkole nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: 1034/1/2019. 

Treść podręcznika

Podręcznik został przygotowany z myślą o nauczaniu wiedzy o społeczeństwie. Przedmiot ten ma pomóc odnaleźć się młodemu człowiekowi we wszystkich meandrach życia publicznego. Nastolatek powinien bowiem zostać wprowadzony w praktyczne funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. Z podręcznika dowie się, na jakich zasadach działa polskich ustrój polityczny: kto nami rządzi, do czego uprawiony jest Parlament Europejski, Sejm, Senat, sejmik wojewódzki, burmistrz czy chociażby rada gminy. Młody człowiek dowie się, dlaczego tak ważne jest zorientowanie w aktualnej sytuacji politycznej i czynne branie udział w wyborach do demokratycznie wybieranych organów. Podręcznik spróbuje pomóc w kształtowaniu własnych poglądów. Polski system ustrojowy przybliży zamieszczony w podręczniku pełen tekst obowiązującej od 1997 roku Konstytucji RP. Umożliwia to korzystanie z naszej ustawy zasadniczej podczas każdej lekcji czy też po prostu zawsze wówczas, kiedy zajdzie taka konieczność. 

Cenne ułatwienia

Uporządkowany układ treści, a także pomocne diagramy i tabele oraz czytelne grafiki pozwalają uczniowi lepiej zrozumieć omawiany na lekcji materiał. Pomagają efektywniej się uczyć i na dłużej zapamiętać, to co się przeczytało. Zamieszczone na końcu każdego rozdziału podsumowania pomagają samodzielnie powtarzać potrzebne do sprawdzianów okresowych wiadomości. Pogrubienie najważniejszych kwestii pomaga natomiast skoncentrować się na kluczowych zagadnieniach i postawić w czasie nauki na właściwe priorytety. Warto powiedzieć również, że publikacja stawia w dużej mierze na rozwijaniu praktycznych umiejętności takich jak analiza danych statystycznych, dobieranie właściwych argumentów, poprawne rozumienie tekstów publicystycznych czy też właściwy dystans do przekazów medialnych. Praktyka wyniesiona ze szkoły wpływa bowiem na dorosłe życie obywatela.