Łatwe spotkania z historią

Historia nie jest najłatwiejszym przedmiotem nauczanym w szkołach. Zazwyczaj uczniowie jej nie lubią, a tylko niewielki ich odsetek wybiera ją jako przedmiot rozszerzony z pasji. Zazwyczaj kiedy ktoś już zasiada do nauki historii, robi to z powodu tego, że albo musi ją zdać by móc rozwijać się w wybranym przez siebie kierunku, albo dlatego że dobry wynik z egzaminu maturalnego z historii jest wymagany by dostać się na wymarzony kierunek studiów. Fakt, że młodzież nie pała miłością do historii wynika przede wszystkim ze sposobu jej nauczania. Uczeń musi przede wszystkim kojarzyć postaci historyczne i daty. Na dobrą sprawę prezentowane są mu suche fakty, które z trudem potrafi osadzić w kontekście. Niedokładnie rozumie klimat czasów, o których się uczy. Sam program nauczania skonstruowany jest w taki sposób, żeby zarysować kulisy wielkich wydarzeń historycznych. Praktyka jednak pokazuje, że nie spełnia on swojej roli. Uczeń musi zrozumieć jak wyglądała przeszłość, a nie da się tego zrobić opowiadając jedynie o wielkich bitwach i klimatach politycznych. Wymagane jest zagłębienie się w daną epokę. Kluczowe by przyswoić informacje historyczne są dwa czynniki. Pierwszym z nich jest dobry nauczyciel, drugim zaś- dobry podręcznik. Bez tego drugiego nie da się obejść.

Podręcznik, który tłumaczy przeszłość

By zrozumieć historię należy przede wszystkim czytać. Lekcje szkolne mogą zarysować tematykę i zaciekawić, jednak uczeń nie jest w stanie zapamiętać wszystkiego jedynie ze słuchu. Powinien mieć styczność z tekstem, który umożliwia mu efektywne uczenie się. Na rynku wydawniczym nie brakuje podręczników, które doskonale wypełniają tą rolę. Najlepszym jest „Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ten posiada wyjątkowy balans w zakresie prezentowanych treści oraz ich formy. Podaje on kluczowe informacje z wytłuszczeniami w stosownych miejscach, dlatego łatwo zorientować się jakie informacje są kluczowe. Doskonale opisuje tło danej epoki, dzięki czemu uczeń jest w stanie poznać w jaki sposób ludzie myśleli w omawianych czasach. Dodatkowo posiada ciekawy wybór tekstów źródłowych.

Efektywna nauka

Podręcznik Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy zawiera różnorodne formy przedstawienia wiadomości, co w procesie nauki jest niezbędne. Dzięki temu zarówno uczeń, który interesuje się historią, jak i ten, który niespecjalnie jest nią zainteresowany, będzie mógł opanować cały materiał i naprawdę polubić go. Autorzy doskonale wypełnili swoje zadanie.