Teraz egzamin ósmoklasisty – matematyka

Seria repetytoriów „Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Repetytorium” wydawnictwa Nowa Era została stworzona z myślą o uczniach ostatnich klas szkoły podstawowej, którzy będą przystępować do egzaminu kończącego pierwszy etap edukacji. Podręczniki zawierają czytelne opracowania obowiązującego materiału oraz ćwiczenia pomagające utrwalić wiedzę.

Matematyka jeszcze nigdy nie była tak prosta.

Repetytorium „Teraz egzamin ósmoklasisty” z matematyki autorstwa Jerzego Janowicza to klucz do zdania obowiązkowego egzaminu z satysfakcjonującym wynikiem, gwarantującym przyjęcie do wymarzonej szkoły średniej.

Co zawiera repetytorium Nowej Ery:

  • przydatne informacje, takie jak: czas trwania i data egzaminu, co należy zabrać ze sobą na egzamin, jakiego typu są zadania oraz ile ich jest ,które oswoją ucznia z procedurą egzaminacyjną, 
  • teoretyczne opracowania obowiązkowego materiału oraz liczne zadania ułatwiające jego przyswojenie, m. in. ćwiczenia zaprezentowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
  • dwa przykładowe arkusze egzaminacyjne, które pozwolą na samodzielne przeprowadzenie egzaminu próbnego i sprawdzenia swojej wiedzy,
  • niezbędne wiadomości w przejrzystej formie plakatowej,
  • odpowiedzi i rozwiązania do wszystkich zadań.

W szkole czy w domu? Ty wybierasz

Repetytorium zostało przygotowanie nie tylko z myślą o zajęciach szkolnych, ale także o osobach, które pragną doskonalić wiedzę we własnym zakresie. Dzięki praktycznym rozwiązaniom graficznym, dokładnym objaśnieniom najważniejszych zagadnień i ćwiczeniom do samodzielnego wykonania, uczeń może z łatwością ocenić swój poziom przygotowania do egzaminu i poszerzyć umiejętności w praktyce. Podręcznik został podzielony na działy w taki sposób, aby ósmoklasiści mieli szansę doszlifować podstawową wiedzę z matematyki krok po koku lub skupiając się na osobnym temacie sprawiającym szczególną trudność.

Sukces gwarantowany!

Chcieć to móc! Sumienna i systematyczna praca z repetytorium Nowej Ery pomoże zarówno ósmoklasistom w przygotowaniach do egzaminu, jak i młodszym uczniom w codziennej nauce matematyki. Dzięki zamieszczeniu tylko i wyłącznie potrzebnych informacji, teksty w książce są łatwe do zrozumienia i zapamiętania, a zadania stają się prostsze do wykonania. Ćwiczenia z podręcznikiem pomogą zdobyć cenną wiedzę praktyczną i teoretyczną, ułatwiając pozytywne zdanie egzaminu oraz sukces na dalszych etapach edukacji. Co więcej, solidne przygotowanie z repetytorium „Teraz egzamin ósmoklasisty” pozwoli na zwiększenie pewności siebie ucznia i spokojniejsze podejście do całej sesji egzaminacyjnej.

Łatwe spotkania z historią

Historia nie jest najłatwiejszym przedmiotem nauczanym w szkołach. Zazwyczaj uczniowie jej nie lubią, a tylko niewielki ich odsetek wybiera ją jako przedmiot rozszerzony z pasji. Zazwyczaj kiedy ktoś już zasiada do nauki historii, robi to z powodu tego, że albo musi ją zdać by móc rozwijać się w wybranym przez siebie kierunku, albo dlatego że dobry wynik z egzaminu maturalnego z historii jest wymagany by dostać się na wymarzony kierunek studiów. Fakt, że młodzież nie pała miłością do historii wynika przede wszystkim ze sposobu jej nauczania. Uczeń musi przede wszystkim kojarzyć postaci historyczne i daty. Na dobrą sprawę prezentowane są mu suche fakty, które z trudem potrafi osadzić w kontekście. Niedokładnie rozumie klimat czasów, o których się uczy. Sam program nauczania skonstruowany jest w taki sposób, żeby zarysować kulisy wielkich wydarzeń historycznych. Praktyka jednak pokazuje, że nie spełnia on swojej roli. Uczeń musi zrozumieć jak wyglądała przeszłość, a nie da się tego zrobić opowiadając jedynie o wielkich bitwach i klimatach politycznych. Wymagane jest zagłębienie się w daną epokę. Kluczowe by przyswoić informacje historyczne są dwa czynniki. Pierwszym z nich jest dobry nauczyciel, drugim zaś- dobry podręcznik. Bez tego drugiego nie da się obejść.

Podręcznik, który tłumaczy przeszłość

By zrozumieć historię należy przede wszystkim czytać. Lekcje szkolne mogą zarysować tematykę i zaciekawić, jednak uczeń nie jest w stanie zapamiętać wszystkiego jedynie ze słuchu. Powinien mieć styczność z tekstem, który umożliwia mu efektywne uczenie się. Na rynku wydawniczym nie brakuje podręczników, które doskonale wypełniają tą rolę. Najlepszym jest „Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ten posiada wyjątkowy balans w zakresie prezentowanych treści oraz ich formy. Podaje on kluczowe informacje z wytłuszczeniami w stosownych miejscach, dlatego łatwo zorientować się jakie informacje są kluczowe. Doskonale opisuje tło danej epoki, dzięki czemu uczeń jest w stanie poznać w jaki sposób ludzie myśleli w omawianych czasach. Dodatkowo posiada ciekawy wybór tekstów źródłowych.

Efektywna nauka

Podręcznik Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy zawiera różnorodne formy przedstawienia wiadomości, co w procesie nauki jest niezbędne. Dzięki temu zarówno uczeń, który interesuje się historią, jak i ten, który niespecjalnie jest nią zainteresowany, będzie mógł opanować cały materiał i naprawdę polubić go. Autorzy doskonale wypełnili swoje zadanie. 

W centrum uwagi

W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” to podręcznik będący pierwszą częścią serii przeznaczonej do nauki wiedzy o społeczeństwie w liceum ogólnokształcącym i technikum w zakresie podstawowym tj. obowiązkowym dla wszystkich uczniów aspirujących do posiadania wykształcenia średniego. Napisany został przez grupę ekspercką w składzie Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska oraz Mariusz Menz. Wydany został nakładem wydawnictwa Nowa Era, które od bardzo wielu lat zajmuje się przygotowywaniem materiałów edukacyjnych na użytek polskiej szkoły. Podręcznik przeznaczony jest dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej, a więc został przygotowany już z myślą o nowej podstawie programowej. Potwierdza to numer dopuszczenia do użytku w szkole nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: 1034/1/2019. 

Treść podręcznika

Podręcznik został przygotowany z myślą o nauczaniu wiedzy o społeczeństwie. Przedmiot ten ma pomóc odnaleźć się młodemu człowiekowi we wszystkich meandrach życia publicznego. Nastolatek powinien bowiem zostać wprowadzony w praktyczne funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. Z podręcznika dowie się, na jakich zasadach działa polskich ustrój polityczny: kto nami rządzi, do czego uprawiony jest Parlament Europejski, Sejm, Senat, sejmik wojewódzki, burmistrz czy chociażby rada gminy. Młody człowiek dowie się, dlaczego tak ważne jest zorientowanie w aktualnej sytuacji politycznej i czynne branie udział w wyborach do demokratycznie wybieranych organów. Podręcznik spróbuje pomóc w kształtowaniu własnych poglądów. Polski system ustrojowy przybliży zamieszczony w podręczniku pełen tekst obowiązującej od 1997 roku Konstytucji RP. Umożliwia to korzystanie z naszej ustawy zasadniczej podczas każdej lekcji czy też po prostu zawsze wówczas, kiedy zajdzie taka konieczność. 

Cenne ułatwienia

Uporządkowany układ treści, a także pomocne diagramy i tabele oraz czytelne grafiki pozwalają uczniowi lepiej zrozumieć omawiany na lekcji materiał. Pomagają efektywniej się uczyć i na dłużej zapamiętać, to co się przeczytało. Zamieszczone na końcu każdego rozdziału podsumowania pomagają samodzielnie powtarzać potrzebne do sprawdzianów okresowych wiadomości. Pogrubienie najważniejszych kwestii pomaga natomiast skoncentrować się na kluczowych zagadnieniach i postawić w czasie nauki na właściwe priorytety. Warto powiedzieć również, że publikacja stawia w dużej mierze na rozwijaniu praktycznych umiejętności takich jak analiza danych statystycznych, dobieranie właściwych argumentów, poprawne rozumienie tekstów publicystycznych czy też właściwy dystans do przekazów medialnych. Praktyka wyniesiona ze szkoły wpływa bowiem na dorosłe życie obywatela.